اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۸۹۲۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۳۹۹۹۹۲۹۸۵ ۰۰۹۸
۹۳۹۹۹۹۲۹۸۶ ۰۰۹۸
۹۱۷۵۹۵۹۹۳۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ستارخان-حبیب الله جنوبی-ساختمان مرکزی طبقه 1

بازرگانی کنترل ولو ایران 02166089243

تلفن

  • ۶۶۰۸۹۲۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۳۹۹۹۹۲۹۸۵ ۰۰۹۸
  • ۹۳۹۹۹۹۲۹۸۶ ۰۰۹۸
  • ۹۱۷۵۹۵۹۹۳۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  ستارخان-حبیب الله جنوبی-ساختمان مرکزی طبقه 1